Aggelies

Budaya-Korporat-Kkm-Mappdocx. Uploaded by. Hazieq Azman · Penerapan Budaya Korporat Pengukuhan Soft Skills Utk Anggota KKM. Home · budaya korporat kkm. budaya korporat kkm. Click the start the download. DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. budaya korporat kkm. Mendapatkan Garis Panduan terkini dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatankuasa Budaya Korporat HPJ telah mula diwujudkan pada tahun

Author: Doukree Yozshugor
Country: New Zealand
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 11 January 2009
Pages: 470
PDF File Size: 16.15 Mb
ePub File Size: 12.59 Mb
ISBN: 600-3-57512-769-9
Downloads: 27931
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tora

Permohonan bagi memperbaharui Credentialing dan Privileging Peringkat Kebangsaan juga telah dijalankan bagi sijil yang sudah tamat tempoh 3 tahun.

Tanggungjawab jawatankuasa ini memfokuskan kepada keselamatan, kesihatan dan korpoeat orang yang sedang berkerja.

Budaya Korporat KKM

Ia adalah salah satu faktor yang penting dalam pencapaian sesuatu korporzt. We are committed to working as a team to ensure the services are always efficient, effective and productive. Kerjasama pelanggan adalah dipohon untuk membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia melaksanakan Piagam ini dengan berkesan dengan: Melindungi orang lain terhadap risiko kepada kesihatan dan keselamatan berkaitan dengan aktiviti orang—orang yang sedang berkerja. Setiap jabatan atau unit perlu mewujudkan objektif kualiti masing-masing agar penganalisaan kepada perkhidmatan yang diberikan dapat dilakukan bagi membuktikan tahap kualiti yang ditetapkan koprorat dicapai dengan jayanya.

Piagam Pelanggan

Kursus ini memberi fokus kepada semua kategori jawatan. Monday, 31 December Kebanyakkan kotporat di Hospital Putrajaya adalah kakitangan kerajaan yang bekerja di Putrajaya. Pada kororat 29 dan 30 September audit pematuhan telah dijalankan oleh auditor luaran dan sekali lagi Hospital Putrajaya telah berjaya melaluinya dengan cemerlang tanpa sebarang ketakakuran.

Privileges pula adalah kebenaran the right yang diberikan oleh pihak hospital untuk seseorang pengamal perubatan memberikan rawatan atau menjalankan prosedur terhadap pesakit di hospital berkenaan berdasarkan kelayakan latihan, pengalaman dan kecekapan beliau.

  JESENJIN PESME PDF

Jumlah aktiviti kualiti kian meningkat dari tahun ke korrporat seperti di Jadual 1. Ia bertujuan untuk menerima aduan, penghargaan, dan cadangan pelanggan terhadap perkhidmatan iorporat Hospital Putrajaya. Untuk membolehkan Kementerian Kesihatan melaksanakan Piagam ini dengan berkesan, ikm adalah berkewajipan untuk:. Kemaskini pada We did what we plannedPromising you the highest level of professionalism in all matters of service delivery. Ketua Audit Dalam bertanggungjawab memastikan audit dalaman dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun serta Pengawal Dokumen ditugaskan untuk mengawal segala dokumen dibawah sistem kualiti.

We are responsible for providing customer-friendly services. Teamwork We are committed to working as a team in harmony to achieve the same goals. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji: Key Performance Indicator KPI merupakan salah satu daripada pendekatan baru yang diterapkan dalam Program Quality AssuranceKKM di mana indikator dan piawai diperluaskan untuk mengukur dan memantau tahap kualiti beberapa aspek perkhidmatan termasuk aspek Non-Clinical seperti produktiviti dan pengurusan kewangan.

[PDF] budaya korporat kkm – Free Download PDF

Budaya ini telah menerapkan 3 nilai utama iaitu Penyayang, Profesionalisme dan Bekerja secara berpasukan. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.

Tujuan mesyuarat adalah kofporat menyemak projek-projek kajian QA yang sedang dijalankan. Setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklum balas awal dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

Sistem ini telah disediakan oleh Jabatan IT. Audit dalaman juga dilakukan oleh auditor yang dilantik oleh pihak hospital bagi memastikan setiap jabatan atau unit korpoorat patuh kepada pengurusan kualiti yang ditetapkan.

Untuk memastikan setiap insiden yang berlaku di Hospital Putrajaya dilapor, disiasat serta tindakan pembetulan dan pencegahan diambil dengan secepat mungkin untuk mengelakkan insiden-insiden tersebut daripada berulang. Credentlaling adalah satu proses menetapkan keperluan standard dan membuat evaluasi terhadap kelayakan seseorang dalam bidang atau prosedur.

  E3T FT12 PDF

Memuatkan CPG terkini bermula dan disusunatur mengikut kepakaran specialitytahun CPG diterbitkan serta mengikut susunan alphabet. We are committed to providing the best service encompassing the ethics and standards of work required and the principle of responsible personnel. Professionalism We are committed to providing the best service encompassing the ethics and standards of work required and the principle of responsible personnel.

budaya korporat kkm

Timbalan Wakil Pengurusan mewakili 4 bahagian iaitu kejururawatan, pengurusan, klinikal dan sokongan klinikal serta penyelenggaraan. Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi: We are willing to provide service with courtesy, korporar and respect for individual rights. Selain itu, Kursus Audit Dalaman dan taklimat pencegahan serta penambahbaikan adalah dalam perancangan bagi memenuhi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti Hospital Putrajaya.

We are committed to providing effective services by being professional, diligent, easy to approach and polite. Bermula JanuariSekretariat Kualiti mula berfungsi sepenuhnya iaitu menyelaras sebanyak 11 Aktiviti Peningkatan Kualiti dan seterusnya kini korpotat Pusat Rujukan dalam memberi maklumat kepada semua warga Hospital Putrajaya. Budaya Korporat dan Nilai-nilai Murni merupakan satu budaya kerja cemerlang yang diterapkan kepada semua anggota Kementerian Kesihatan Malaysia ke arah mencapai misi dan visi Kementerian.